นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 หากต้องการติดต่อ Teenee.com กรุณาติดต่อ ธนาคารกสิกรไทย